XXVII JS PTI – Członkowie towarzystwa
logo_30-lecie_pti.png
logo
Jachranka, 17-20 października 2011 r.
Impreza stowarzyszona
Kalendarz

<styczeń '20>
PoWtŚrCzPiSoNi
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Dzisiaj w Jachrance: 
 Wschód Słońca: 
 Zachód Słońca: 
Pustą dyskietkę możesz przeszukiwać długo i bezskutecznie.
Długo i bezskutecznie możesz przeszukiwać także pełną dyskietkę.
Wniosek – każdą dyskietkę możesz przeszukiwać długo i bezskutecznie.
Członkowie towarzystwa
DRUKUJ artykuł Powiadom znajomego... dodaj do

Wszelkie sprawy dotyczące zasad przyjęcia w poczet członków Towarzystwa nowych kandydatów, praw i obowiązków członków oraz warunków ustania członkostwa precyzuje Statut PTI. Statutowa konwencja dotycząca warunków jakie muszą spełniać członkowie PTI jest skrupulatnie przestrzegana przez odpowiednie Zarządy i gwarantuje wysoki poziom profesjonalny Koleżanek i Kolegów naszego Towarzystwa. W celu zachowania zgodności niniejszego materiału ze Statutem PTI zamieszczamy obszerne jego cytaty, dotyczące spraw członkowskich.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

Członkowie zwyczajni
 1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby które:
  1. ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub mają stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań,
  2. mają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa była ściśle związana z informatyką,
  3. studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką, poczynając od trzeciego roku studiów.
 2. Dowodem przynależności do Towarzystwa jest legitymacja członkowska. Wzór legitymacji, sposób jej wydania i okres ważności określa Zarząd Główny PTI.
 3. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
  1. czynnego i biernego wyboru do władz PTI, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
  2. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez PTI,
  3. współudziału w pracach orzecznictwa i doradztwa informatycznego, zgodnie z wymaganiami odpowiednich regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny Towarzystwa,
  4. korzystania z pomocy Towarzystwa w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, ochronie praw autorskich i zawodowych,
  5. korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism lub innych wydawnictw Towarzystwa w zakresie określonym przez Zarząd Główny Towarzystwa,
  6. korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
  7. działania, zgodnie ze swymi kwalifikacjami, w sekcjach tematycznych Towarzystwa,
  8. ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy PTI,
  9. noszenia odznaki PTI.
 4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień Statutu PTI, regulaminów i uchwał władz PTI,
  2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych PTI,
  3. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
  4. opłacania składek członkowskich zgodnie z ustaleniami określonymi przez Zarząd Główny Towarzystwa.
 5. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału PTI na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.
 6. Zarząd Główny PTI przyjmuje członków zwyczajnych nie zamieszkałych na terenach działania Oddziałów PTI oraz tych, których przyjęcie uzna za wskazane z innych przyczyn. Podstawą przyjęcia jest pisemna deklaracja zaopiniowana przez dwóch członków wprowadzających.
 7. Członkami wprowadzającymi mogą być osoby, które należą przynajmniej dwa lata do Towarzystwa i są członkami zwyczajnymi lub honorowymi.
 8. Członek zwyczajny ma prawo wskazania Oddziału PTI lub Koła PTI, w którym zamierza realizować swoją działalność.
 9. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału PTI lub Zarządowi Głównemu Towarzystwa,
  2. śmierci
  3. skreślenia przez właściwy terenowo organ w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy, pomimo uprzedniego upomnienia (osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach członka nowo wstępującego),
  4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTI.
 10. Osoba wykluczona może być przyjęta ponownie na warunkach członka nowo wstępującego za zgodą Zarządu Głównego PTI, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty wykluczenia.
 11. Osoba nieprzyjęta, skreślona lub wykluczona może odwołać się do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI, który może nakazać Zarządowi Oddziału PTI lub Zarządowi Głównemu Towarzystwa zmianę decyzji.
Członkowie honorowi
 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa Zjazd Delegatów PTI osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki lub Towarzystwa.
 2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTI, jeśli przed nadaniem członkostwa honorowego nie byli członkami zwyczajnymi.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Zjazd Delegatów PTI na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

W chwili obecnej Polskie Towarzystwo Informatyczne chlubi się obecnością w swoim składzie kilku Członków Honorowych, którymi są:


prof. Andrzej Jacek Blikle

prof. Władysław Marek Turski

Piotr Fuglewicz

prof. Jan Węglarz

dr Wacław Iszkowski

prof. Ryszard Tadeusiewicz

prof. Zdzisław Szyjewski

Jerzy Nowak

prof. Zygmunt Mazur
amyszor.jpg
Alicja Myszor
mmaniecki.jpg
dr Marek Maniecki
pgizbert-studnicki.jpg
 Paweł Gizbert-Studnicki 
jdeminet.jpg
dr Jarosław Deminet
jmadej.jpg
prof. Jan Madey
Lista Członków Wspierających Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Członkowie Kategorii A
 • ACK Cyfronet AGH, 30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 18
 • Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 00-221 Warszawa, ul. Rybaki 35/13
 • Akademia Kletta, 01-618 Warszawa, ul. Tucholska 11
 • Clever Age Polska, 80-137 Gdańsk, ul. Starodworska 3
Członkowie Kategorii B
 • Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.,
  40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100
 • InfoViDE Sp. z o.o.,
  01-217 Warszawa, Kolejowa 5/7
Warunki członkostwa
 1. Członkami wspierającymi PTI mogą być osoby prawne, które są zainteresowane działalnością Towarzystwa i zadeklarują poparcie finansowe na rzecz działalności statutowej PTI oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkowie Wspierający mają prawo do współpracy z Towarzystwem na zasadach okreslonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny Towarzystwa.
 3. Członkowie wspierający mają prawo otrzymywania corocznych sprawozdań Zarządu Głównego PTI.
 4. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu PTI
  2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTI
 5. Rozpoczęcie Członkostwa Wspierającego PTI :
  1. Członków Wspierających przyjmuje Zarząd Główny PTI
  2. Kandydat na Członka Wspierającego składa pisemną deklarację (bez specjalnego formularza) o chęci przystąpienia do PTI i deklaruje kwotę składki, według własnego wyboru, kierując się informacjami z pkt. 6
  3. Członkostwo Wspierające powstaje z chwilą wniesienia opłaty po pisemnym zawiadomieniu Kandydata o decyzji Zarządu Głównego PTI w sprawie deklaracji przystąpienia do PTI
 6. Składka roczna jest zróżnicowana i wynosi:
  1. Kategoria A - składka minimalna nie mniejsza niż 8000 złotych rocznie (lub równowartość)
  2. Kategoria B – składka minimalna nie mniejsza niż 2000 złotych rocznie (lub równowartość)
  3. Wysokość składki rocznej w następnych latach, ustalana przez Zarząd Główny PTI, będzie ogłaszana z wyprzedzeniem półrocznym
  4. Dopuszczalna jest następująca forma regulacji składki członkowskiej:
   1. wpłata miesięczna
   2. wpłata półroczna, upoważniająca do 5% rabatu
   3. wpłata jednorazowa (w całości) upoważniająca do 10% rabatu
  5. Zmiany zasad członkostwa wspierającego, dokonywane przez Zarząd Główny PTI, będą ogłaszane z wyprzedzeniem półrocznym.
  6. Wszelkie zapytania i uwag w sprawie członkostwa wspierającego należy kierować do Biura Zarządu Głównego, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa, tel/fax. +48 22 838 47 05

Prawa Członka Wspierającego PTI

Członek Wspierający ma prawo:

 1. posługiwania się tytułem Członka Wspierającego Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 2. dwukrotnego w roku umieszczenia nazwa firmy na, publikowanej w dwóch krajowych periodykach informatycznych, liście członków wspierających (kat A. wraz z logo firmy)
 3. W ramach imprez organizowanych przez Towarzystwo:
  1. umieszczenia nazwy firmy na liście drukowanej w materiałach konferencyjnych ukazujących się z tej okazji (kat. A - z logo firmy)
  2. umieszczenia informacji o firmie w oddzielnie drukowanym materiale (rozdawanym każdemu z uczestników) prezentującym firmę – tylko kat. A 
  3. umieszczenia logo firmy na tylnej stronie okładki materiałów konferencyjnych
  4. raz w roku (w uzgodnieniu z organizatorami imprezy) bezpłatnych 30 minut na prezentację swojej firmy (wyłącznie kat. A)
  5. przedstawiciel firmy (kat A - 2 osoby, kat. B – 1 osoba) pod względem finansowym są traktowane na prawach członka zwyczajnego PTI
  6. raz w roku (w uzgodnieniu z organizatorami imprezy) bezpłatnej sesji plakatowej (wyłącznie kat A)
  7. możliwości umieszczenia jednego znaku graficznego (np. logo firmy) w głównym pomieszczeniu imprezy – kat A - bez opłat, kat B – 25% zniżki. Znak graficzny musi być zaopatrzony w wyróżnik: Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Informatycznego od roku ... (wpisana data rozpoczęcia współpracy)
 4. zniżki: kat A - 10%, kat. B – 5%:
  1. wykupywanym czasie prezentacji na imprezę w danym roku kalendarzowym
  2. umieszczaniu reklam w korespondencji wysyłanej do członków i sympatyków PTI (baza adresowa licząca około 3000 rekordów)
  3. w opłatach za ekspertyzy realizowane przez PTI
 5. Wielkość zniżek jest powiększana wraz ze wzrostem deklarowanej składki proporcjonalnie do stosunku deklarowanej składki i wielkości składki minimalnej nie więcej jednak niż:
  1. Kat A - do 30%
  2. Kat. B – przysługuje to członkom wspierającym deklarującym minimalną składkę kat. ADRUKUJ artykuł Powiadom znajomego... dodaj do up
 
Mapa serwisu | Polityka prywatności
 Copyright © PTI 2011-2020  ::  biuro konferencji: jachranka2011@jesienne-spotkania-pti.org.pl 
 Webmaster :: Coded by T.S. :: Designed by A.P.  
Odwiedzono nas: 164582 razy.